Üretimde Tüketimde Ofissiz Dayanışması III – Bağımsız Atölye ve Bilişim Kooperatifi

Ofissizler olarak üretim ve tüketimde dayanışma olanaklarını hep beraber aradığımız ve fikirleri değerlendirdiğimiz toplantıların üçüncüsünü 9 Kasım’da gerçekleştirdik. Bilişim Kooperatifi ile Bağımsız Atölye’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda farklı bakış açılarının bir arada bulunduğu bir tartışma ortamı sağlandı.

Bu buluşmanın katılımcılarından Bilişim Kooperatifi üyeleri şirketlerde çalıştıklarını ancak daha serbest bir iş yaşamı arayışı sonucu bir araya geldiklerini anlattılar. Ortak değerleri ve kültürü oluşturmak için uzun süren tartışmalar yapılmış ve bunun sonucunda yola koyulmuşlar. Henüz resmi bir statüleri yok ancak kooperatifleşme yönünde ilerleme kararı almışlar. Bu tercihlerinin sebebini ise; kooperatiflerin şirketlere göre daha demokratik olan yapıları, daha eşit pay dağıtımı ve şirketlerin aksine kooperatiflerde ayrılan üyenin haklarının kooperatife devredilmesi olarak belirttiler. Aynı zamanda kooperatifler arası işbirliğinin de bir diğer avantaj olduğunu düşünmüşler.

Gelir paylaşımı konusunda ise konsensus ile ilerlemeyi düşünüyorlar. İşbölümüne, çalışılan zamana, işin zorluğu ve niteliğine göre konsensusla bir bölüşüm gerçekleştirmek istiyorlar. Şu anki en önemli önceliklerinin ise mevcut işlerinden ayrılarak kendi başlarına çalışmak ve hayatlarını bu şekilde sürdürmek olduğunu belirttiler. Bu öncelik gerçekleştikten sonra başka serbest çalışanlar için de bir model olabileceklerini ve serbest çalışanlara daha fazla destek olmak istediklerini ifade ettiler.

Toplantının katılımcılarından olan bir diğer oluşum ise Bağımsız Atölye‘ydi. Üç kişiden oluşan Bağımsız Atölye bir araya gelme hikayelerini anlattı. Serbest çalışmanın getirdiği yalnızlaşma, yeni iş fikrini hayata geçirmenin yolunun işbirliği gerektirmesi ya da mevcut iş hayatı kültüründen duyulan mutsuzluk gibi farklı nedenlerle bir araya gelme ihtiyacı hissetmişler. Arkadaşlıkları ve tanışıklıkları Atölye öncesine dayanıyor ve bu ilişkileri onlara üzerine inşa edebilecekleri hazır bir zemin sağlamış. Paylaşım ve ortak ilkeler konusunda Bilişim Kooperatifi’nin yapmak zorunda kaldığı uzun tartışmaları yapmalarına gerek kalmamış.

Bağımsız Atölye’nin de zamanla kooperatifleşme gibi bir hedefi var, ancak bu henüz somut bir gereklilik haline gelmemiş. Üçü birlikte iş alabildiği gibi, Bağımsız Atölye ismi ile bir veya iki kişi de iş yapabiliyor. Aynı zamanda birçok projeye ücretsiz, gönüllü destek verdiklerini de eklediler. İş yaparken, piyasa kurallarını işletirken, kendi aralarındaki ilişkilerde bölüşümün adil yapılmasını ve yapılan işin piyasa değerinden bağımsız kendi aralarında adil paylaşımını ilke edindiklerini anlattılar. İşleri genelde kendi ağları üzerinden bulduklarını ancak daha fazla yurtdışına iş yapmak istediklerini, bunun için de çeşitli platformları kullandıklarını anlattılar. Aralarında güçlü bir dayanışma olduğunu, örneğin iş alamayan arkadaşlarını desteklediklerini anlattılar.

Ofissizler’in ise kooperatifleşmeyi destekleyebileceği, kooperatiflerin aynı mesleki grup üyeleri tarafından küçük birimler olarak ya da farklı mesleki grup üyeleri tarafından daha büyük yapılar olarak kurmalarının söz konusu olabileceği belirtildi. Her iki modelin de kendine özgü koşulları olduğundan bahsedildi. Fatura kesememe, iş paylaşımı gibi fiili sorunlara çareler arandığı, bu tartışmalardan bu sorunları aşacak bir model çıkartılması hedeflendiği belirtildi.

Bilişim Kooperatifi adına söz alan konuşmacılar bilişim alanında kooperatif yapısının sektördeki farklı mesleki alanları kapsayabileceğinden ve kooperatif üyelerinin bu alanların herhangi birisinde faal olabileceğinden bahsetti. Bilişim Kooperatifi’nin birbirini tanımayan insanların işbirliği ve dayanışmasına açık bir yapı olmasının hedeflendiği anlatıldı. Farklı işlerde çalışan insanlar olarak bir araya gelmenin ve karşılıklı iletişimin başlatılmasının önemi vurgulandı.

Bu toplantılar kapsamında konuşulanların paylaşılmasının önemli olduğu ve yaşanan deneyimlerin hem başkalarına cesaret hem de ilham verebileceği belirtildi. İş paylaşımı konusunda ilkelerin (ihtiyacı olan önceliklendirilmeli mi gibi) belirlenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Son olarak Arjantin’de Fiqus adlı bilişim kooperatifinin başarılı bir örnek olduğundan bahsedildi. Serbest çalışanlar için bir iş dağıtımı uygulaması geliştirilebileceğinden, ancak bu uygulamanın en adili hedefleyecek bir kurgu ile hayata geçmesi gerektiği belirtildi. Eğer yetkinlik tek parametre olarak alınırsa deneyimsizler aleyhine bir dengesizliğin oluşacağı, ancak bunun da yeni başlayanların deneyimlilerle beraber çalışabileceği bir kurgu ile aşılabileceği konuşuldu.

İnternet sitesi https://ofissizler.org
Yazı oluşturuldu 43

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.