Kimdir?

Ofissizler kimdir?

Ofissizler freelance çalışanların bir araya geldiği bir dayanışma ağıdır. Bu ağın kurulma amacı, freelance çalışmanın kendine özgü koşul ve sorunlarını tespit edip görünür kılmak ve freelance çalışanların daha adil bir çalışma düzenine kavuşmasını sağlamaktır. Ofissizler bu amaçla,

  • Çeşitli yasal taleplerde bulunmak üzere hukuki çalışmalar yürütür,
  • Freelance çalışanlar arasında deneyim ve mesleki bilgi paylaşımını mümkün kılacak araçlar geliştirir,
  • Freelance çalışanları yalnızlık ve güvencesizlik koşullarına karşı güçlendirecek dayanışmacı üretim biçimlerini destekler.

Ofissizler olarak öncelikle freelance çalışmanın görünür kılınmasını hedefliyoruz. Zira bu çalışma biçimi toplumsal ve hukuki olarak tanınmadıkça freelance işler geçici işler olarak addediliyor ve düşük ücret ile güvencesiz çalışma normalleştiriliyor. Freelance çalışanların sıklıkla dile getirdiği bir diğer sorun ise çalışma koşullarının getirdiği yalnızlığın mesleki hayatlarına ve ruhsal sağlıklarına etkisi. Çoğu zaman meslektaşlarından uzakta ve işyerinin sağladığı maddi-manevi imkânlardan yoksun çalışmak durumunda kalan freelance çalışanların bir araya gelip gerek mesleki gerek sosyal paylaşımlarla güçlenebileceğine inanıyoruz.

Ofissizler ne yapar?

Ofissiz çalışanlar arasında ağ kurar

Ofissiz çalışanların ancak bir araya gelerek güçlenebileceğine olan inancımızdan ötürü haftada iki defa Ortak Çalışma Günleri düzenliyoruz. Her hafta Çarşamba günleri Taksim’de, Perşembe günleri Kadıköy’de buluşup birlikte çalışıyoruz. Herkes işini getiriyor, hem meslektaşlarımızla hem de başka sektörlerden ofissizlerle tanışıyoruz. Buralara gelemeyenler için de Baloncuk adını verdiğimiz mesajlaşma sistemini kullanıyoruz.

Ofissizler arası deneyim ve bilgi paylaşımı sağlar

Ofissiz dayanışmasının bir parçası da bildiklerimizi paylaşmak. Şimdiye dek freelance çalışma deneyimlerimizi paylaştığımız atölyelerin yanı sıra, mesleki bilgilerimizi de birbirimize aktardığımız mesleki atölyeler düzenledik. Dahası, freelance çalışmayla ilgili anket ve odak grup çalışmaları düzenleyerek veri üretiyoruz. Bu veriyi de kamuoyu ile paylaşarak freelance çalışanların koşullarını görünür kılmayı hedefliyoruz.

Ofissizler için hukuki bilgi paylaşımında bulunur

Yaptığımız anketlerde freelance çalışanların en acil ihtiyaçlarından birinin hukuki bilgi olduğunu öğrendik. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak freelance çalışmanın yasal çerçevesini, nasıl sözleşme yapabileceğimizi, ödenmeyen ücretlerimizi nasıl tahsil edebileceğimizi öğrendiğimiz atölyeler düzenledik. Bu çalışmaların sonucunda ofissiz çalışanların kendi çalışma koşullarına uygun sözleşmeleri kolayca üretebileceği bir web uygulaması üzerinde çalışıyoruz.

Ofissizlerin ortak üretimini destekler

Çoğumuz var olan çalışma koşullarının zorlayıcılığından ötürü ofissiz oluyoruz. Ofissiz olunca da başka düşük/ödenmeyen ücret ve güvencesizlik gibi başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Ofissizler olarak güvencesiz çalışma koşullara itiraz edip hak taleplerinde bulunmanın yanı sıra var olana alternatif üretmenin yollarını da aramaya koyulduk. “Üretimde ve Tüketimde Ofissiz Dayanışması” başlığı altında etkinlikler düzenleyerek kolektif üretim yapan topluluklarla ofissizleri bir araya getirip birlikte üretmenin yollarını arıyoruz.

Ofissizler neye ihtiyaç duyar?

Bu ve daha fazlasını yapmak için öncelikle sana ihtiyacımız var! Ofissizler birlikte güçlü. 

Sen de Şimdi Bize Katıl

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.