Freelance / Ofissiz Çalışanlar için Tip Sözleşmeler

Bu çalışmanın amacı, Ofissizler olarak, mevcut düzenlemeler karşısında hukuki konumları belirsizlikler taşıyan freelance çalışanlara, yaptıkları çalışmanın biçimine göre hukuki konumlarını netleştirmeyi sağlamak ve böylece tabi olacakları hukuki düzenlemelerin ne olduğunu belirlemek ve akabinde de hukuki konumlarına uygun örnek sözleşme metinleri hazırlayarak, iş hayatlarında karşılaştıkları korunaksız durumu mümkün mertebe azaltmaya yönelik bir destek sunmaktır. Hangi tip […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.